[lib] Fix reversion of dm_drvprereq() return codes