libmultipath: fixup strlcpy
[multipath-tools/.git] / libmultipath / util.c
1 #include <string.h>
2 #include <ctype.h>
3 #include <sys/types.h>
4 #include <sys/stat.h>
5 #include <unistd.h>
6
7 #include "debug.h"
8 #include "memory.h"
9 #include "checkers.h"
10 #include "vector.h"
11 #include "structs.h"
12
13 void
14 strchop(char *str)
15 {
16         int i;
17
18         for (i=strlen(str)-1; i >=0 && isspace(str[i]); --i) ;
19         str[++i] = '\0';
20 }
21
22 int
23 basenamecpy (const char * str1, char * str2, int str2len)
24 {
25         char *p;
26
27         if (!str1 || !strlen(str1))
28                 return 0;
29
30         if (strlen(str1) >= str2len)
31                 return 0;
32
33         if (!str2)
34                 return 0;
35
36         p = (char *)str1 + (strlen(str1) - 1);
37
38         while (*--p != '/' && p != str1)
39                 continue;
40
41         if (p != str1)
42                 p++;
43
44         strncpy(str2, p, str2len);
45         str2[str2len - 1] = '\0';
46         strchop(str2);
47         return strlen(str2);
48 }
49
50 int
51 filepresent (char * run) {
52         struct stat buf;
53
54         if(!stat(run, &buf))
55                 return 1;
56         return 0;
57 }
58
59 int
60 get_word (char * sentence, char ** word)
61 {
62         char * p;
63         int len;
64         int skip = 0;
65
66         if (word)
67                 *word = NULL;
68
69         while (*sentence ==  ' ') {
70                 sentence++;
71                 skip++;
72         }
73         if (*sentence == '\0')
74                 return 0;
75
76         p = sentence;
77
78         while (*p !=  ' ' && *p != '\0')
79                 p++;
80
81         len = (int) (p - sentence);
82
83         if (!word)
84                 return skip + len;
85
86         *word = MALLOC(len + 1);
87
88         if (!*word) {
89                 condlog(0, "get_word : oom");
90                 return 0;
91         }
92         strncpy(*word, sentence, len);
93         strchop(*word);
94         condlog(4, "*word = %s, len = %i", *word, len);
95
96         if (*p == '\0')
97                 return 0;
98
99         return skip + len;
100 }
101
102 size_t strlcpy(char *dst, const char *src, size_t size)
103 {
104         size_t bytes = 0;
105         char *q = dst;
106         const char *p = src;
107         char ch;
108
109         while ((ch = *p++)) {
110                 if (bytes+1 < size)
111                         *q++ = ch;
112                 bytes++;
113         }
114
115         if (bytes == size)
116                 *q = '\0';
117         return bytes;
118 }
119
120 size_t strlcat(char *dst, const char *src, size_t size)
121 {
122         size_t bytes = 0;
123         char *q = dst;
124         const char *p = src;
125         char ch;
126
127         while (bytes < size && *q) {
128                 q++;
129                 bytes++;
130         }
131         if (bytes == size)
132                 return (bytes + strlen(src));
133
134         while ((ch = *p++)) {
135                 if (bytes+1 < size)
136                 *q++ = ch;
137                 bytes++;
138         }
139
140         *q = '\0';
141         return bytes;
142 }
143
144 void remove_trailing_chars(char *path, char c)
145 {
146         size_t len;
147
148         len = strlen(path);
149         while (len > 0 && path[len-1] == c)
150                 path[--len] = '\0';
151 }
152
153 extern int
154 devt2devname (char *devname, int devname_len, char *devt)
155 {
156         FILE *fd;
157         unsigned int tmpmaj, tmpmin, major, minor;
158         char dev[FILE_NAME_SIZE];
159         char block_path[PATH_SIZE];
160         struct stat statbuf;
161
162         memset(block_path, 0, sizeof(block_path));
163         memset(dev, 0, sizeof(dev));
164         if (sscanf(devt, "%u:%u", &major, &minor) != 2) {
165                 condlog(0, "Invalid device number %s", devt);
166                 return 1;
167         }
168
169         if (devname_len > FILE_NAME_SIZE)
170                 devname_len = FILE_NAME_SIZE;
171
172         if (stat("/sys/dev/block", &statbuf) == 0) {
173                 /* Newer kernels have /sys/dev/block */
174                 sprintf(block_path,"/sys/dev/block/%u:%u", major, minor);
175                 if (lstat(block_path, &statbuf) == 0) {
176                         if (S_ISLNK(statbuf.st_mode) &&
177                             readlink(block_path, dev, FILE_NAME_SIZE) > 0) {
178                                 char *p = strrchr(dev, '/');
179
180                                 if (!p) {
181                                         condlog(0, "No sysfs entry for %s",
182                                                 block_path);
183                                         return 1;
184                                 }
185                                 p++;
186                                 strncpy(devname, p, devname_len);
187                                 return 0;
188                         }
189                 }
190                 goto skip_proc;
191         }
192         memset(block_path, 0, sizeof(block_path));
193
194         if (!(fd = fopen("/proc/partitions", "r"))) {
195                 condlog(0, "Cannot open /proc/partitions");
196                 return 1;
197         }
198
199         while (!feof(fd)) {
200                 int r = fscanf(fd,"%u %u %*d %s",&tmpmaj, &tmpmin, dev);
201                 if (!r) {
202                         r = fscanf(fd,"%*s\n");
203                         continue;
204                 }
205                 if (r != 3)
206                         continue;
207
208                 if ((major == tmpmaj) && (minor == tmpmin)) {
209                         if (snprintf(block_path, sizeof(block_path),
210                                      "/sys/block/%s", dev) >= sizeof(block_path)) {
211                                 condlog(0, "device name %s is too long", dev);
212                                 fclose(fd);
213                                 return 1;
214                         }
215                         break;
216                 }
217         }
218         fclose(fd);
219 skip_proc:
220         if (strncmp(block_path,"/sys/block", 10)) {
221                 condlog(3, "No device found for %u:%u", major, minor);
222                 return 1;
223         }
224
225         if (stat(block_path, &statbuf) < 0) {
226                 condlog(0, "No sysfs entry for %s", block_path);
227                 return 1;
228         }
229
230         if (S_ISDIR(statbuf.st_mode) == 0) {
231                 condlog(0, "sysfs entry %s is not a directory", block_path);
232                 return 1;
233         }
234         basenamecpy((const char *)block_path, devname, devname_len);
235         return 0;
236 }
237
238 dev_t parse_devt(const char *dev_t)
239 {
240         int maj, min;
241
242         if (sscanf(dev_t,"%d:%d", &maj, &min) != 2)
243                 return 0;
244
245         return makedev(maj, min);
246 }